Company Massage in het onderwijs

Massage voor kinderen op scholen is belangrijk omdat kinderen spelenderwijs leren om op een respectvolle manier aan te geven wat ze wel en wat ze niet willen.
De massagelessen zijn een lesproject over communicatie en gevoelens. Het is een geleidelijk proces met een ontwikkeling in bewustwording, creativiteit, communicatie en wederzijds begrip.


Massage voor en door kinderen

"Ik Voel Wat Ik Bedoel"   Bij onderzoek in Zweden is aangetoond dat kinderen door aanraking ontspannen en daardoor beter kunnen leren. Daarnaast is gebleken dat kinderen die elkaar aanraken, elkaar niet zo gauw meer slaan. Je eigen lichaam kennen geeft een gevoel van zelfvertrouwen wat weer een reflectie heeft op het leervermogen en in de omgang met anderen.

Dit maakt dat de kinderen op school of de NSO rustiger zijn, en minder druk worden. De communicatie verloopt steeds vaker door middel van non-verbaal geweld. Naarmate de aandacht op de cognitieve ontwikkeling groter wordt zijn wij ervan overtuigd dat ook de aandacht op de sociaal-emotionele ontwikkeling toe moet nemen. Bewustzijn van ons zelf, van ons lichaam is hierbij de basis.

Onze gezondheid is gebaat bij aanraking. Dit is in verschillende onderzoeken naar voren gekomen. Kinderen die (te) weinig fysiek worden aangeraakt op een positieve manier zullen zich minder voorspoedig ontwikkelen. Door op jonge leeftijd al te starten met het ervaren van het lichaamsgevoel dmv een massage en aanraken kunnen klachten als hoofd- en rugpijn, RSI, druk zijn, slecht slapen etc. veranderen c.q. verminderen.

De methode die wij hiervoor hebben ontwikkeld is een stoelmassage voor en door kinderen, een korte massage in 7 á 8 lessen waarin de kinderen spelenderwijs leren:
  • Hun grenzen aangeven aan een ander en de grenzen van een ander kind herkennen en respecteren.
  • Technieken om de spanning los te laten.
  • Een goede houding bij het gebruik van de computer, of het kijken van televisie.
  • De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, zelfkennis en komen meer in contact met hun gevoel.
  • Door het belang van samenwerken en inleving in de ander ontwikkelen de kinderen zich ook op sociaal en emotioneel gebied.
  • De kinderen herkennen een gevoel van spanning en ontspanning.
  • De massage is met name geschikt voor de basisschool, maar ook heel goed in te zetten op naschoolse opvang en in het voortgezet onderwijs. Uiteraard worden de lessen aangepast op leeftijdsniveau.